ΕΣΠΑ banner

Πιστοποιήσεις

Η ιδιαίτερη φροντίδα για την υγεία και το περιβάλλον ήταν πάντα η εγγύηση ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Οι πιστοποιήσεις μας αντιπροσωπεύουν ένα εργαλείο μέσω του οποίου η Yarn Tex διαβεβαιώνει πως παρέχει τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.

Χρωματιστές κλωστές

ΟΕΚΟΤΕΧ

ECOCERT

BCI

FIBERMAX CSF

Scroll to Top